More than sensors+automation
Sökning

dTRANS T06 - multifunktions 4-tråds mätomvandlare för montage DIN-skena

Funktioner

 • Universal ingångar för olika givare och standard signaler
 • Intuitiv betjäning och konfiguration på enheten eller via USB-gränssnittet med installationsprogrammet
 • RS485 gränssnitt Modbus RTU och reläutgångsgränsvärde (tillval)
 • Intelligenta extrafunktioner som minsta / maximala toppvärde, driftstimmarräknare och utgångssimulering
 • SIL 2 / SIL 3 enligt DIN EN 61508 och PL c/d enligt ISO 13849 (tillval)
 • Sensormatchning för RTD temperaturgivare
 • Anpassad linjärisering
 • Hög galvanisk signalavskiljning
 • Service- och driftstimmarräknare
 • Anslutningsdiagram kan visas upp på displayen

Användningar

 • Processindustri
 • Industriell ugnsbyggnad och termisk industri
 • Anläggningskonstruktion och maskinteknik
 • Livsmedelsindustrin
 • Läkemedelsindustrin
 • Kylsystem
 • Värme och luftkonditionering
 • Plastindustrin
 • Förnybar energi
 • Vatten och avloppsvatten

Beskrivning

Omvandlaren är konstruerad för att mäta temperatur via motståndstermometer eller termoelement (dubbel termoelement) eller för att detektera enhetssignaler. Anslutningen är gjord med en motståndstermometer med 2-, 3- eller 4-trådsanslutning. Dessutom, termoelement, spänningssignaler 100-1100 mV, ström 0 (4), till 20 mA eller en spänning 0 till (1) 10 V, motstånds potentiometrar / WFG med 3-ledarkoppling eller motstånd / potentiometer med 2-, 3- eller 4-ledaranslutning kan spelas in.
Utsignalen isoleras galvaniskt från mätingången. Olika linjärvarianter (linjära, temperaturlinjära, kundspecifika, etc.) är möjliga beroende på mässan. Utgångssignalerna är 0 (4) till 20 mA och alternativt 0 (2) till 10 V. Processvariablerna, t.ex. temperatur eller tryck matas tillförlitligt på den analoga utgången och övervakas för mätområdets överskott och underskott. Vid fel uppvisar sändaren en definierad utsignal enligt NAMUR NE 43, som kan detektera nedströms system. JUMO dTRANS T06 är funktionell genom reläutgång eller alternativt en RS485-gränssnitt expanderbar. En Dot-matrix LCD-skärm med vit bakgrundsbelysning används för att visualisera uppmätta värden. Driftläget indikeras optiskt med hjälp av en 2-färgs-LED (röd / grön). Driftsäkerhet indikeras med hjälp av en permanent grön lysdiod, felförhållandena indikeras av en permanent röd diod. Sensortyp, mätområde, linjärisering, utsignal, gränsvärden etc. kan konfigureras via installationsprogrammet. JUMO dTRANS T06 med tillvalet SIL uppfyller kraven enligt SIL 2 och SIL 3 enligt DIN EN 61508 och PL eller PL c d enligt DIN EN ISO 13849, såväl som kraven enligt DIN EN 60730-2-9.

Dokumentation
Prospekt
Försäkran om överensstämmelse / white paper
Software

Artikelnummer Produktbeskrivning Price of the full version
00668006

Download  349.exe (30-dagars testversion)  (57.1 MB)

additional information...
pris efter förfrågan
Tillbehör

Tillbehör Artiklar

Artikelnummer Produktbeskrivning Pris / st
3m USB kabel, standard A-kontakt och micro B kontakt pris efter förfrågan
Konfiguration (service) pris efter förfrågan
Konfiguration och driftsättning pris efter förfrågan