More than sensors+automation
Sökning

RTD temperaturgivare

I industriella tillämpningar mäts temperaturen oftast med Pt100/ Pt1000-temperaturgivare. I Pt100/ Pt1000 används platina som resistansmaterial för att garantera den höga mätnoggrannheten och långvarig stabilitet. Resistansen i Pt100/ Pt1000 är beroende av temperaturen och ökar när temperaturen stiger. Detta motstånd i Pt100/ Pt1000 används som uppmätt värde och kallas även PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient). De vanligast förekommande nominella värdena är Pt100, Pt500 och Pt1000. De olika nominella värdena i Pt100/ Pt1000 har temperaturberoende utgångsegenskaper och toleranserna specificeras i riktlinjen DIN EN 60 751.

Nedan hittar du en översikt över våra Pt100/ Pt1000 -temperaturgivare med tillbehör. Här kan du även hitta information om Pt100/ Pt1000 efter funktion, egenskap, tillämpning eller norm.