More than sensors+automation
Sökning

MID, MessEG

HEATtemp värmemängdsgivare med kopplingshuvud för direkt montage typ DL (902424)
HEATtemp värmemängdsgivare med kopplingshuvud för direkt montage typ DL (902424) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0 till 180°C
 • Uppfyller kraven enligt DIN EN1434 och AGFW202 och FW 211
 • Godkänd för kyla eller kombinerade kyla-/värmemätare
 • Parade och kalibrerade i överenstämmelse enligt MID och tyska MessEG
 • Produktionen certifierad enligt Modul D, (MID/MessEV) certifierad
 • Matchande tillbehör för inbyggnad, se datablad 902440, 902442

HEATtemp - värmemängdsgivare med anslutningskabel för direkt montage, typ DS/DL (902425)
HEATtemp - värmemängdsgivare med anslutningskabel för direkt montage, typ DS/DL (902425) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0 till 180°C
 • Typ godkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännande för kylmätare som utbytbara temperatursensorer
 • Uppfyller kraven enligt EN 1434, AGFW202 och FW211
 • Parning och försäkran om överensstämmelse enligt tyska MessEG och MID
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D MID (CE och metrologisk identifieringsmärkning)

HEATtemp RTD temperaturgivare (Pt100/Pt1000) värme/kyla-mängdsgivare med kopplingshuvud för skyddshylsa, typ PL (902434)
HEATtemp RTD temperaturgivare (Pt100/Pt1000) värme/kyla-mängdsgivare med kopplingshuvud för skyddshylsa, typ PL (902434) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0 till 180°C
 • Godkänd för kyla eller kombinerade kyla-/värmemätare
 • Uppfyller kraven enligt DIN EN 1434 och AGFW202 och FW211
 • Parade och kalibrerade enligt MID och tyska MessEG
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D, (MID/MessEV) certifikat
 • Matchande tillbehör för inbyggnad, se Typblad 902440, 902442

JUMO HEATtemp temperaturgivare RTD (Pt100/Pt1000) med anslutningskabel för dykrör, typ PS/PL (902435)
JUMO HEATtemp temperaturgivare RTD (Pt100/Pt1000) med anslutningskabel för dykrör, typ PS/PL (902435) China RoHS-e

 • För temperaturer från 0...180°C
 • Godkänd som värmemängdsgivare enl. MID
 • Uppfyller kraven enligt EN1434 och AGFW 202 och FW211
 • Godkänd för kyla- eller kombinerad kyla-/värmemätare
 • Parade och kalibrerade
 • Produktionen certifierad enligt Modul D MID (CE- och metrologi-märkta)
 • Matchande tillbehör (datablad 902440)