More than sensors+automation
Sökning

MID, MessEG

HEATtemp - värmemängdsgivare med anslutningskabel för direkt montage, typ DS/DL (902425)
HEATtemp - värmemängdsgivare med anslutningskabel för direkt montage, typ DS/DL (902425) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0 till 180°C
 • Typ godkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännande för kylmätare som utbytbara temperatursensorer
 • Uppfyller kraven enligt EN 1434, AGFW202 och FW211
 • Parning och försäkran om överensstämmelse enligt tyska MessEG och MID
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D MID (CE och metrologisk identifieringsmärkning)

JUMO HEATtemp inskruvings RTD för värmemängdsmätning med anslutningshuvud för direk montage (typ DL)(902427)
JUMO HEATtemp inskruvings RTD för värmemängdsmätning med anslutningshuvud för direk montage (typ DL)(902427)

 • För temperaturer från 0 till 180°C
 • Typgodkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännande för kylmätare som utbytbara temperatursensorer
 • Uppfyller kraven enligt DIN  EN 1434, AGFW202 och FW211
 • Parade givare och försäkran om överensstämmelse enligt tyska MessEG och MID
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D MID (CE och metrologisk identifieringsmärkning)

JUMO HEATtemp temperaturgivare RTD (Pt100/Pt1000) med anslutningskabel för dykrör, typ PS/PL (902435)
JUMO HEATtemp temperaturgivare RTD (Pt100/Pt1000) med anslutningskabel för dykrör, typ PS/PL (902435) China RoHS-e

 • För temperaturer från 0...180°C
 • Godkänd som värmemängdsgivare enl. MID
 • Uppfyller kraven enligt EN1434 och AGFW 202 och FW211
 • Godkänd för kyla- eller kombinerad kyla-/värmemätare
 • Parade och kalibrerade
 • Produktionen certifierad enligt Modul D MID (CE- och metrologi-märkning)
 • Matchande tillbehör (datablad 902440)

JUMO HEATtemp – insticks RTD för värmemätning med ansl.huvud för nedsänkningshylsa, typ PL (902437)
JUMO HEATtemp – insticks RTD för värmemätning med ansl.huvud för nedsänkningshylsa, typ PL (902437)

 • För temperaturer från 0 till 180 ° C 
 • Typkontrollintyg för värmemätare MID som utbytbar temperatursensor
 • Godkännande för kylmätare och kombinerade kyl- och värmemätare
 • Uppfyller kraven i DIN EN 1434, AGFW FW 202 och FW 211
 • Parning och försäkran om överensstämmelse med MID
 • Produktion enligt modul D (MID) certifierad (CE och metrologisk märkning)
 • Anpassade tillbehör för installation (datablad 902440)

JUMO HEATtemp –Inskruvningsgivare för kombinerad kyla- och värmemängdsmätning vid direktanslutning ( typ DS/DL) (902455)
JUMO HEATtemp –Inskruvningsgivare för kombinerad kyla- och värmemängdsmätning vid direktanslutning ( typ DS/DL) (902455)

 • för temperatur 0 ...120 °C (kyla) och 0 ... 180 °C (värme)
 • typgodkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännade för
  kylmätare som utbytbara temperatursensorer.
 • uppfyller kraven enligt DIN EN 1434, AGFW FW 202 och FW 211
 • Parning och försäkran om överensstämmelse enligt tyska MessEG och MID
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D MID (CE- och Metrologisk identifieringsmärkning)

JUMO HEATtemp –Insticksgivare för kombinerad kyla/värmemängdsmätning med anslutnigshuvud för skyddsrör (Typ PL) (902464)
JUMO HEATtemp –Insticksgivare för kombinerad kyla/värmemängdsmätning med anslutnigshuvud för skyddsrör (Typ PL) (902464)

 

 • För temperaturer från 0 till 120°C ( kyla)  och 0 till 180 °C (värme)
 • Godkänd för kyla eller kombinerade kyla-/värmemätare
 • Uppfyller kraven enligt DIN EN 1434 och AGFW202 och FW211
 • Parade och kalibrerade enligt MID och tyska MessEG
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D, (MID/MessEV) certifikat
 • Matchande tillbehör för inbyggnad, se Typblad 902440, 902442