More than sensors+automation
Sökning

Sändare/styrenhet

AQUIS 500 RS - analysinstrument / regulator för digitala givare med Modbus RS485 (202569)
AQUIS 500 RS - analysinstrument / regulator för digitala givare med Modbus RS485 (202569) China RoHS-20 UL / CRUUS Metrologisches Zertifikat

 • Analysinstrument för givare med Modbus RS485 utgång
 • Klartext presentation i display
 • Kalibreringsrutiner för löst syre, klor, totalt klor och turbiditet
 • Två galvaniskt isolerade analog utgångar och två relä, beroende på modell
 • Spännings utgång för digital givare
 • Temperaturgivare ingång

dTRANS AS 02 - analysinstrument / regulator för processignaler och temperatur (202553)
dTRANS AS 02 - analysinstrument / regulator för processignaler och temperatur (202553) China RoHS-20 UL / CRUUS

 • För analysgivare med analogutgång 0(4) - 20mA 0 - 10V 
 • Klartext presentation i display
 • Valbart antal ut / ingångar
 • Temperaturgivar ingång
 • Valbar temperaturkompensation
 • Pulsingång
 • Övervakning av konduktivitetsgivare
 • Matematik och logikmodul
 • Kalibrerings loggbok
 • Datalogger som tillval
 • RS422 / RS485, PROFIBUS-DP som tillval
 • 12 integrerade användarspråk

AQUIS touch S - flerkanals analysinstument med reglering och dataloggning (202581)
AQUIS touch S - flerkanals analysinstument med reglering och dataloggning (202581) UL / CRUUS China RoHS-e

 • Upp till fyra ingångar med direktanslutning av sensorer för vätskeanalys
 • Upp till 21 extra mätsignaler kan anslutas direkt eller via gränssnittet
 • USB, Modbus, PROFIBUS-DP, Ethernet och webserver
 • Ethernetfunktioner: webbserver, larm via e-post, inställning via PC, läsning av inspelade mätdata
 • lysande TFT-färggrafikskärm med 5,5 "skärmstorlek, 320 × 240 pixlar och 256 färger
 • Intuitiv drift via pekskärmen
 • Väggmonterad kapsling (skyddsklass IP67) med generöst anslutningsutrymme

AQUIS touch P - flerkanals analysinstument för vätskeanalys med reglering och bildskärmskrivare (202580)
AQUIS touch P - flerkanals analysinstument för vätskeanalys med reglering och bildskärmskrivare (202580) UL / CRUUS DNV-GL PROFINET PROFIBUS China RoHS-e

 • Upp till två ingångar med direktanslutning av sensorer för vätskeanalys
 • Direktanslutning av: pH-elektrod, redox-elektrod och ledningsförmåga
 • pH mätare, redox-mätare och konduktivitetsmätare
 • Upp till 21 extra mätsignaler kan anslutas direkt eller via gränssnitt
 • USB, Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet och webserver
 • 3,5 TFT färgskärm med touchfunktion
 • Två pulsingångar
 • Matematik och logikfunktioner
 • Mätvärdesloggning
 • Programmering via skärmen eller PC setup program

dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610)
dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610) China RoHS-20

 • Syremätning av fritt syre (DO) i vätska
 • 1-punktskalibrering
 • Galvanisk isolering av mätsignalen (DO) och utsignal (mA)
 • Kompensering av temperatur, atmosfärstryck och salthalt