More than sensors+automation
Sökning

Sändare/styrenhet

dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610)
dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610) China RoHS-20

 • Syremätning av fritt syre (DO) i vätska
 • 1-punktskalibrering
 • Galvanisk isolering av mätsignalen (DO) och utsignal (mA)
 • Kompensering av temperatur, atmosfärstryck och salthalt

AQUIS 500 RS - analysinstrument / regulator för digitala givare med Modbus RS485 (202569)
AQUIS 500 RS - analysinstrument / regulator för digitala givare med Modbus RS485 (202569) China RoHS-20 UL / CRUUS Metrologisches Zertifikat

 • Analysinstrument för givare med Modbus RS485 utgång
 • Klartext presentation i display
 • Kalibreringsrutiner för löst syre, klor, totalt klor och turbiditet
 • Två galvaniskt isolerade analog utgångar och två relä, beroende på modell
 • Spännings utgång för digital givare
 • Temperaturgivare ingång

dTRANS AS 02 - analysinstrument / regulator för processignaler och temperatur (202553)
dTRANS AS 02 - analysinstrument / regulator för processignaler och temperatur (202553) China RoHS-20 UL / CRUUS

 • För analysgivare med analogutgång 0(4) - 20mA 0 - 10V 
 • Klartext presentation i display
 • Valbart antal ut / ingångar
 • Temperaturgivar ingång
 • Valbar temperaturkompensation
 • Pulsingång
 • Övervakning av konduktivitetsgivare
 • Matematik och logikmodul
 • Kalibrerings loggbok
 • Datalogger som tillval
 • RS422 / RS485, PROFIBUS-DP som tillval
 • 12 integrerade användarspråk