More than sensors+automation
Sökning

Fältservice

För problemfri drift!

Vårt utbud av tjänster

 • Konfiguration av våra specialister
 • Kompetent etablering av enhetens/modulens parametrar
 • Driftsättning tillsammans med ett protokoll
 • Arkivering av parametrarna på din PC, med JUMO:s inställningsprogram
 • Utbildning av din personal
   

Dina förmåner

 • Snabb felavhjälpning på din maskin
 • Låg kostnad, eftersom användaren inte behöver hantera enhets-/moduloptimeringen
 • Minskning av dina dokumentationsutgifter
 • Inga specialkunskaper krävs
 • Ingen investering i testutrustning
   

Kontaktperson

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Telefon: +46 42 38 62 80
Fax: +46 42 38 62 81
Email: info.se@jumo.net