More than sensors+automation
Sökning

Underhållskoncept och avtal

Din maskins produktivitet är kritisk!

Vårt utbud av tjänster

 • Etablering av en underhållsrapport inklusive kvalitetsrelevanta protokoll
 • Definition av underhållskoncept för enheter och maskiner
 • Övervakning av kalibreringsscheman
 • Byte av slitdelar i tid
 • Offerter för arbete in-house eller på plats
 • Utfärdande av kalibreringscertifikat inom underhållsintervallen enligt EN 10204 för all mätutrustning
   

Dina förmåner

 • Beräkningsbara, fasta kostnader
 • Arkivering av kalibreringsdokumenten hos en oberoende serviceleverantör
 • Enheterna/modulerna optimalt tillgängliga mellan underhållsintervallen
 • Avlastning av din egen servicepersonal
 • Minimerade stilleståndstider för maskinerna
 • Investeringssäkerhet
 • Långsiktigt samarbete

Kontaktperson

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Telefon: +46 42 38 62 80
Fax: +46 42 38 62 81
Email: info.se@jumo.net