More than sensors+automation
Sökning

Konfigurationsservice

Optimal anpassning till din process!

Vårt utbud av tjänster

 • Tjänster runt systemmodernisering
 • Stöd vid kravspecificering och produktval
 • Skapande av ett anpassat kopplingsschema
 • Dokumentering av konfigurationen
 • Optimal användning av alla tillgängliga möjligheter för JUMO-produkter
   

Dina förmåner

 • Kostnadsbesparing genom förkortade driftsättningstider
 • Inga tidigare kunskaper eller specialkunskaper krävs
 • Minskning av ditt eget konfigurationsrelaterade dokumentationsarbete
 • Den optimalt anpassade produkten ökar produktiviteten och minskar kostnaderna

Kontaktperson

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Telefon: +46 42 38 62 80
Fax: +46 42 38 62 81
Email: info.se@jumo.net