More than sensors+automation
Sökning

Automationslösningar

Vi hjälper dig hela vägen i dina automationsprojekt

Vårt utbud av tjänster

  • Utveckling av skräddarsydda lösningar
  • Anpassad konfiguration av instrument
  • Skräddarsydda utbildningar
  • Maskin- och programvara
  • Teknisk support

Dina förmåner

  • Kompletta lösningar
  • Säker driftsättning

Kontaktperson

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Telefon: +46 42 38 62 80
Fax: +46 42 38 62 81
Email: info.se@jumo.net