More than sensors+automation
Sökning

Säljnätverk

På plats i Sverige, i Europa och i världen!

Vårt utbud av tjänster

  • Utbrett säljnätverk i hela världen
  • Dotterbolag och representanter/ombud i världen
  • Stort lagersortiment
     

Dina förmåner

  • Kompetenta JUMO-anställda finns nära dig
  • Regelbunden kommunikation mellan dotterbolag och filialkontor ger dig optimal service
     

Ytterligare informationen

www.jumo.net