More than sensors+automation
Sökning

Serviceinitiativ från ZVEI

Automatisering blir en allt viktigare faktor för att garantera högre produktivitet. Löpande utveckling av produkter, system och lösningar kräver expertkonsulter och experttjänster under hela livscykeln.

Användare av automatiseringslösningar fokuserar allt mer på sin kärnverksamhet. Därför förväntar de sig kompetent service från leverantörer av produkter, system och lösningar. Till exempel förväntar de sig stöd från designfasen, under hela livslängden inklusive uppdatering och modernisering. För att klara de här kundkraven utökar medlemsföretagen i ZVEI sitt serviceutbud.

För att uppnå bättre insyn har medlemsföretagen i ZVEI omstrukturerat och omdefinierat sina tjänster. De är i modulform så att de kan erbjudas och väljas i valfri kombination.
Ytterligare information om grundstrukturen och en beskrivning av kurserna finns i ZVEI-broschyren.

Ladda ner prospekttjänster inom automatisering (PDF-fil)

Som långvarig medlem i ZVEI stöder JUMO initiativet "Tjänster inom automatisering" och har infört den nya strukturen för serviceklasser.

För ytterligare information, kontakta info.se@jumo.net.