More than sensors+automation
Sökning

Tryck

Tryckmätning är i nästan alla branscher en av de viktigaste uppgifterna. Högkvalitativa tryckmätare ger tillförlitliga och säkra mätresultat, hög precision för processindustrin, hygieniska tillämpningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin eller för allmän maskin- och anläggningsteknik. JUMO har rätt lösning för varje applikation.