More than sensors+automation
Sökning

Flöde

I vår portfölj inom flödesmätningsteknik finns enheter med egenskaper för alla typer av tillämpningar. I JUMOs produktsortiment finns många olika typer av givare för just det du behöver som t.ex induktiva flödesmätare eller paddelhjuls flödesgivare. För varje applikation finns rätt lösning just för dig, vare sig du vill mäta flödet av gaser, vätskor eller slam.