More than sensors+automation
Sökning

Vätskeanalys

JUMO erbjuder inom vätskeanalys en omfattande portfölj för olika tillämpningar av att bearbeta vattenbehandling. Förutom att mäta variabler såsom pH, redoxpotential och ammoniak finns det också lösningar för elektrolytisk konduktivitet, löst syre, grumlighet, fritt-, bundet och totalt klor, klordioxid, ozon, väteperoxid och perättiksyra. JUMO är med sitt breda kunnande en ledande tillverkare av mätinstrument och givare för elektrokemiska mätningar.