More than sensors+automation
Sökning

Regulator

Olika branscher kan ha väldigt olika produktionsprocesser, men alla behöver kontrollera olika processvariabler som t.ex. temperatur, tryck, fuktighet, flöde och nivå som i många fall kräver högsta noggrannhet. JUMOs produktsortiment spänner över från mindre elektromekaniska och elektroniska termostater till kompakta PID-regulatorer och flerkanaliga automationssystem.