More than sensors+automation
Sökning

Övervakning

För att minska risken för människor, maskiner och miljön till en acceptabel nivå, erbjuder vi elektroniska och elektromekaniska termostater som kan fungera som temperaturbegränsare, övervakning eller som säkerhetsbrytare. Med JUMO kan du styra din anläggning på ett säkert sätt, våra produkter testas enligt DIN kvalitetskrav.