More than sensors+automation
Sökning

Registrering

I vårt breda utbud av dataloggar kan du med JUMOs produkter enkelt fånga, arkivera och utvärdera din processdata med lätthet och säkerhet. Alla enheter har integrerat Lifecycle Data Management (LDM). För specifika branschlösningar erbjuder vi produkter med ATEX eller FDA-godkännande.