More than sensors+automation
Sökning

Gaser

Tryck och differenstryckgivare (404304)
Tryck och differenstryckgivare (404304) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

Användningsområde: För icke aggressiva gaser

 • 0...0,5 till 0...1000 mbar relativt tryck / differenstryck
 • 0..800 till 0..1200 mbar
 • Underhållsfritt mätsystem: induktivt
 • Medietemperatur: -10 till 50°C
 • Noggrannhet: linjär eller kvadratrot
 • Möjlighet att justera nollpunkt och mätområde 

flowTRANS DP R01/R02 - flödesmätning med strypfläns, orificeplatta (409602)
flowTRANS DP R01/R02 - flödesmätning med strypfläns, orificeplatta (409602)

 • Formar ett mätsystem tillsammans med JUMO dTRANS p02 / p20 Delta
 • Direkt applicerbar i många vätskor, gaser och ångor
 • Rördiameter från DN 10 till DN 1000
 • Medeltemperatur från -200 till 1000°C
 • Tryck upp till 420bar
 • Många material tillgängliga

flowTRANS DP P01/P02/P03/P04 - flödesmätning med pitotrör (409601)
flowTRANS DP P01/P02/P03/P04 - flödesmätning med pitotrör (409601)

 • Bildar ett mätsystem med JUMO dTRANS p02 Delta eller JUMO dTRANS p20 Delta
 • Kan användas i vätskor, gaser och ånga
 • Rördiameter upp till DN2000
 • Medeltemperaturer upp till 1175 ° C
 • Tryck upp till PN400
 • Många material tillgängliga