More than sensors+automation
Sökning

Explosionsskyddad termostat exTHERM-AT (605055)

Funktioner

 • För användning direkt i zon 1 och 2 eller 21 och 22
 • Bryteffekt 16A standard, tillval 25A
 • Tillåten omgivningstemperatur -60°C till +70°C
 • Skyddshylsa för zon 0 finns som tillbehör
 • Enkel- och dubbeltermostat
 • Godkänd enligt ATEX, IEC-Ex och SIL2

Kundnytta

Ekonomisk - Kostnadsreducering genom styrning av högpresterande värmekretsar med upp till 25 A brytförmåga.

Flexibel - Varierande applikationsområden tack vare en omgivningstemperatur på -60 till +70°C och flexibla tillval för enskilda applikationer.

Användningar

 • Uppvärmning av rör
 • Maskin och anläggningsteknik
 • Kemisk industri
 • Läkemedel och bioteknik
 • Övervakning och styrning av termiska processer

Beskrivning

Kan användas i miljöer med gas och ånga (zon 1 och 2) eller användning i miljöer med ledande damm (zon 21 och 22) är också tillåtet.

Dokumentation
Prospekt
Försäkran om överensstämmelse / white paper
Tillbehör