More than sensors+automation
Sökning

Fukt- och temperaturgivare för industriella applikationer (907023)

Funktioner

För mätning av relativ fuktighet och temperatur

 • Mätning i hela intervallet från 0 till 100% RH
 • Temperaturbeständig från -70°C till +180°C (beroende på modell)
 • Tryckresistent upp till 100 bar (beroende på modell)
 • Robust metallkapsling, IP65
 • Utmärkt noggrannhet och stabilitet
 • Grafisk tendensdisplay och uppmätt värdehistoria för det senaste året
 • Spårbarhet till NIST
 • Option: beräkning av daggpunkt / frostpunktstemperatur, absolut fuktighet, blandningsförhållande,
  våt temperatur, entalpy, volymkoncentration, relativ fuktighet och värmedetektor

Användningar

 • För mätningar i komplexa industriella applikationer
 • För mätningar under svåra driftsförhållanden

Beskrivning

Förstahandsvalet för mätningar i komplexa industriella applikationer

Sex enhetstyper finns tillgängliga som möjliggör en hög grad av flexibilitet      Typ 907023/331: för väggmontage Typ 907023/333: med kabel för allmänna applikationer upp till 120°C         Typ 907023/334: för processtryck upp till 100bar samt för vakuumapplikationer Typ 907023/335: för höga processtemperaturer upp till 180°C         Typ 907023/337: för komplexa processer i hög luftfuktighet Typ 907023/338: för rörsystem med övertryck upp till 40 bar.

Fuktgivare
Givar-serien är baserad på 30 års erfarenhet av industriell fuktmätning. De kapacitiva fuktsensorn mäter exakt och tillförlitligt. De är resistenta mot normal föroreningar samt ett stort antal kemikalier.

Grafisk trend och framstegsindikator

Grafisk trend och sekvensvisning. Sensorn finns även med en stor numerisk/grafisk skärm som gör det möjligt för bekväm övervakning av processen och dokumentation upp till ett år bakåt. Upp till 120 mätvärden per kanal sparas. Dataminnet kan förlängas med en dataloggnings modul. För menystyrningen finns ett urval av nio olika språk. Datainsamling och överföring till PC. De loggade mätvärdena kan visas på den skärmen eller överföras till en PC via port (ar). Ett Windows® program som finns som tillbehör gör det lätt att använda och visa de uppmätta värdena.

Lätt att integrera

Omfattande monteringstillbehör samt ett brett utbud av anslutningsmöjligheter för likspännings- och växelspänningskällor gör det enkelt att integrera givarna.


Olika utgångar
Serien kan utrustas med upp till tre analoga utgångar. Utgångarna kan väljas fritt och skalas enligt önskemål. En galvanisk isolation mellan in- matningsspänning och analoga utgångar är också möjligt. En RS232 eller RS485-gränssnitt är tillgänglig för digital kommunikation. Serien kan även utrustas med upp till två programmerbara reläutgångar.

Kalibrering
Enheterna för 907023/33X-serien är alltid fabrikskalibrerad till sex punkter. Detta säkerställer hög mätnoggrannhet. Ett fabrikscertifikat som anger de uppmätta värdena finns tillgänglig på begäran.

Dokumentation
Prospekt
Tillbehör

Tillbehör Artiklar

Artikelnummer Produktbeskrivning Pris / st
Fukt-Sensorcheck: 33%rF pris efter förfrågan
Fukt-Sensorcheck: 55%rF pris efter förfrågan
Fukt-Sensorcheck: 76%rF pris efter förfrågan
Rostfrittstål-sintratfilter (12mm) "HM47280SP" pris efter förfrågan
PPS-Filter rostfrittstålnät (12mm) "DRW010281SP" pris efter förfrågan
PPS-Filter (12mm) "DRW010276SP" pris efter förfrågan
Kanal-installationssats "210697" (907023)(907025) pris efter förfrågan
Montagefläns i rostfritt "210696" (907023)(907025) pris efter förfrågan
Kulventils installationssats ISO 1/2" pris efter förfrågan
PC-mjukvara (Windows) + USB-RJ45 Kabel (907023) pris efter förfrågan

Andra intressanta/relevanta produkter