More than sensors+automation
Sökning

Egensäker givare för industriell mätning av fukt- och temperatur (907025)

Funktioner

  • Tillval: beräkning av daggpunkt, absolut fukt och temperatur.
  • Användarvänligt, modulärt koncept
  • Intelligent växelsond med lagring av kalibreringskoefficienter
  • Temperatur från -70 °C till +180 °C (beroende på modell)
  • Tryckresistent upp till 100 bar (beroende på modell)
  • Säker drift av hela enheten i riskområden: Kategori 1 g / Zon 0 och 1 D / zon 20 med skyddskåpa (EU)
  • NIST spårbar (inkl. certifikat)

Användningar

  • För mätningar i krävande industriella applikationer
  • För mätningar under svåra driftsförhållanden

Beskrivning

Bästa givaren för komplexa mätningar av luftfuktighet i Ex-zon.

Fem enhetstyper finns tillgängliga och möjliggör en hög grad av flexibilitet
Typ 907025/61: för väggmontage
Typ 907025/63: med kabel för allmänna applikationer upp till 120 °C
Typ 907025/64: för processtryck upp till 100 bar samt vakuumapplikationer
Typ 907025/65: för hög processtemperaturer upp till 180 °C
Typ 907025/68: för rörsystem med övertryck upp till 40 bar

Dessa egensäkra industriella mätgivarna har utvecklats för att tillgodose behovet av en exakt och riskfri övervakning av luftfuktighet i explosionsfarliga områden. Denna serie sätter helt ny standard för enkel installation och användarvänlighet. Den modulära tilläggs konceptet består av fyra delar som kan separeras från varandra (vägghållare, kapslingsbotten, elektronisk enhet, och givare), därigenom väsentligt förenklad installation, drift och underhåll. Mångsidig använder för nästan alla applikationer är möjliga genom fem olika utbytbara givare. Ingen omkalibrering av mätgivaren behövs vid byte av givare då alla kalibreringsinställningar redan lagras i givarens minne, alla värdena skickas när den är ansluten till den centrala behandlingsenhet. Givarkonstruktionsen skiljer sig inte från de vanliga industri typen och erbjuder 2 m, 5 m, eller 10 m kabelanslutning. Den särskilda sensorhuvudet möjliggör användning i ett undertryck och övertryck mellan 0 till 100 bar och vid höga processtemperaturer på upp till 180 °C finns också. Våra egensäkra mätgivare är förstahandsvalet när det gäller fukt, temperatur eller önskat mätekvation. Mätgivaren är extremt robust och är baserade på den senaste sensortekniken. På grund av den mikroprocessorstyrda elektroniken och ett stort antal alternativa mätgivare kan enheten användas med en hög grad av flexibilitet. Vid beställning, kan användaren direkt ange konfigurationen av mätgivaren. Givaren kan helt installeras i område som klassas Ex-zon. T.ex områden med brännbara gaser samt brännbart damm.

Som option kan enheten programmeras så att den integrerade mikroprocessorn kan beräkna variabler såsom daggpunkt Td(°C), absolut fuktighet (g/m³), blandningsförhållandet x (g/kg), och våttemperatur Tw(°C).

Som standard är den egensäkra mätenheten utrustad med en analog utgång (4-20 mA). Dessutom kan en andra analog utgång och en integrerad LCD-skärm väljas som tillval. Alla mätgivare är utrustade med sensorer som bygger på den senaste tunnfilmstekniken. Genom kontinuerliga vidareutveckling och förbättring av våra sensorer har vi över 20 års erfarenhet. Sensorerna utmärker särskilt genom sin höga precision, tillförlitlighet och stabilitet.

Viktig information:
Anslutningen till spänningmatningen (DC 12-28 V) måste kopplas via en skyddsbarriärer. Vid användning i kategori 1 (zon 0), måste en egensäker nätdel per kanal användas(t.ex. typ 707530/38). Vid användning i kategorierna 2+3 (zon 1+2) räcker det med skyddsbarriär. Dessa ingår dock vid leveransen. För ytterligare information se aktuell bruksanvisningen som medföljer (alt. under fliken dokumentation)!

Dokumentation
Prospekt
Tillbehör

Tillbehör Artiklar

Artikelnummer Produktbeskrivning Pris / st
Fukt-Sensorcheck: 33%rF pris efter förfrågan
Fukt-Sensorcheck: 55%rF pris efter förfrågan
Fukt-Sensorcheck: 76%rF pris efter förfrågan
Rostfrittstål-sintratfilter (12mm) "HM47280SP" pris efter förfrågan
PPS-Filter rostfrittstålnät (12mm) "DRW010281SP" pris efter förfrågan
PPS-Filter (12mm) "DRW010276SP" pris efter förfrågan
Kanal-installationssats "210697" (907023)(907025) pris efter förfrågan
Montagefläns i rostfritt "210696" (907023)(907025) pris efter förfrågan

Tillbehör Produktdatablad

Andra intressanta/relevanta produkter