More than sensors+automation
Sökning

NESOS R20 LT - nivå transmitter med flottör ( 408320)

Funktioner

 • Nivåmätning med flottör och reedkedja
 • Upplösning upp till  5,5 mm  – garanterar noggrann mätning
 • Sändning via standardsignal 4 till 20 mA
 • Alternativt, t.ex. för viss utförande - utan integrerad mätomvandlare( huvud) finns en potentiometrisk utsignal tillgänglig
 • Hög skyddsart upp till IP68
 • Polvändningsskydd
 • Felström enligt NAMUR NE43
 • Nivåmätning med låga fyllnadshöjder , fr. 0,1 till 4 m
 • Ingen programmering eller konfiguration (Plug and Play)
 • Option: tempgivare Pt100,Pt1000 eller temperaturvakt tillgänglig
 • Godkännande för varvsindustri och explosionsskyddade områden ( egensäker Ex i och flamskyddad kapsling Ex d)

Kundnytta

 • Beprövad, underhållsfri mätprincip
 • Kundspecifika lösningar möjligt - det finns många olika material och former av flottörer; egen produktion av flottören med mycket hög know-how
 • Flexibel mätning - på grund av mätprincipen kan nivån bestämmas oberoende av behållargeometrin
 • Oberoende av medieegenskaper, där skumbildning, ledningsförmåga (permittivitet(ε), tryck, vakuum, ånga och  kondensat har inflytande
 • Snabb felsökning i samband med service
 • Hög kemisk resistens, då olika material finns tillgänglig
 • Kostnadsbesparande installation och  montering
 • Ingen separator för versioner med explosionsskydd flamskyddad hölje [Ex d] krävs
 • Valuta för pengarna på grund av användning av standardkomponenter och  optimerade processer.

Användningar

 • Nivåmätning av vätskor i lagertankar och behållare
 • Vatten och avloppsrening
 • Livsmedel
 • Kemi
 • Petrokemi
 • Gas och olja
 • Mekanisk och anläggningsteknik
 • Varvindustri
 • Energiteknik

Beskrivning

Nivåmätningen sker enligt den arkimediska principen för vätskor på ett semi kontinuerligt sätt. Flottören rör sig längs styrröret när nivån stiger eller faller. Magneten som finns i flottören med dess magnetfält aktiverar i styrröret  inbyggda reed-kedja. Som ett resultat omvandlas ett resistansvärde till en 4 till 20 mA standardsignal och överförs.Signalen kan utvärderas av nedströmselektronik och vidarebearbetas. Beroende på vilket utförande man har beställt finns olika elektriska anslutningar, processanslutningar, glidrörs längder, flottörer och upplösningar. Med temperatursensor eller temperaturvakt som tillval kan förutom  nivåmätning även temperatur genom en mätcell spåras. Utsignalen refererar alltid till stigande nivå. Med nivåsändaren överförs nivåer i tankar och behållare med en standardiserad enhets-signal. Vid anslutning till egensäkra kretsar uppfyller produkten i egensäker version (Ex-i) kraven för explosionsgrupp II i kategorierna 1/2 G och 1/2 D samt 2 G och 2 D. Därför är den lämplig för användning i explosionsfarliga område zon 0,1 och 2 för gas(G) och zon 21 och 22 damm (D). Här, en certifierad  självsäker isoleringsförstärkare i (Ex-ia) måste användas. Vid anslutning till icke egensäker krets uppfyller produkten i flamskyddad kapsling (Ex-d) kraven för explosionsgrupp II i kategori 1/2G och 2 D.Den är därför lämplig för användning i farliga områden i zonerna 0, 1 och 2 för gas(G) och zon 21 och 22 för damm (D). För Tryckkärl direktivet 2014/68 /EU finns ett separat certifikat utfärdat av TÜV SÜD.

 

Dokumentation
Prospekt
Försäkran om överensstämmelse / white paper
Tillbehör

Tillbehör Artiklar

Artikelnummer Produktbeskrivning Pris / st
Ex-i barriär pris efter förfrågan
PVC kabel, 2 m, rak, M12 kontakt, 4-polig pris efter förfrågan
PVC kabel, 2 m med vinklad M12 kontakt, 4-polig pris efter förfrågan
Adapter för DIN-skena pris efter förfrågan
2 Draht Kopfmessumformer für JUMO NESOS-Serie pris efter förfrågan