More than sensors+automation
Sökning

NESOS R02 LS - Flottörswitch i standardversion (408302)

Funktioner

 • Nivåmätning med flottör och reedkontakt
 • Hög växelspänning ( upp till 250 V AC/DC) och högre växelström (upp till 3 A)
 • Olika elektriska och processanslutningar finns tillgängliga
 • Kompakt design fr  Ø27 mm, option :öppning från tanken ( extern montering)
 • Temperaturområde för media från -52 till  +240 °C
 • Glidrörslängder upp till 4 m
 • Skydds-art upp till IP68
 • Option: med  Pt100, Pt1000 eller temperaturomkopplare
 • Godkänd för den marina sektorn och explosionssäkra områden( egensäker och flamskyddad kapsling)
 • Upp till 5 kopplingsutgångar fritt definierbara som stängande, öppnande, växlande och bistabil kontakt

Kundnytta

 • beprövad, underhållsfri mätprincip – omkopplingsprocessen sker utan beröring och extra energi
 • kundanpassad lösning – egen produktion av flottörer som finns tillgängliga i olika material och form
 • flexibel mätning - gränsvärdet på grund av mätprincipen  kan mätas  oberoende av behållargeometrin
 • oberoende av medieegenskaper, såsom skumbildning, konduktivitet ( permittativitet), tryck, vakuum, ånga och kondens.
 • konstant, pålitlig repeterings noggrannhet av switch under hela driftstiden
 • snabb felkontroll vid service
 • bra kemisk hållbarhet på grund av valmöjligheten bland olika material
 • kostnadsbesparande installation och montering
 • underhållsfri
 • Pris - optimerad genom att använda standardkomponenter och processer

Användningar

 • Nivåmätning av vätskor i lagertankar och behållare
 • Vatten och avloppsrening
 • Livsmedel
 • Kemi
 • Petrokemi
 • Gas och olja
 • Maskin- och anläggningsteknik
 • Sjöfartsindustri
 • Energiteknik

Beskrivning

Gränsvärdesmätningen är baserad på Archimedes princip för vätskor. Genom stigande eller fallande nivå rör sig flottören längs glidröret. Magneten som finns i flottören med sitt magnetfält påverkar den reedkontakt som är installerad i glidröret. Omkopplingsstatusen hos reedkontakten kan utvärderas och vidarebehandlas av nedströmselektronik. Beroende på vilket behov man har kan olika elektriska anslutningar , processanslutningar, glidrörslängd, flottör, antal och placering av kontakter samt deras funktioner (SPST-NO, NO/SPST-NC, NC/SPDT-CO, CO/bistabil kontakt) beställas. Med den temperatursensorn eller temperaturomkopplaren ( som option) kan både gränsmätning och även temperatur genom endast en mätpunkt mätas. Dessutom finns varianter för övervakning av reedkontakt temperatur. Växelfunktionen avser alltid ökande nivå. Flottörbrytaren används för att styra små belastningar som lampor, signalhorn, PLC ingångar , motorer, pumpar eller ventiler. När produkten som är i egensäker utförande (Ex-i) , är ansluten till egensäkra kretsar uppfyller kraven för explosionsgrupp II i kategori 1/2 G och 1/2 D samt 2G och 2D. Den är därför lämplig att användas  i explosionsfarliga område , i zon 0, 1 och 2 vid gas (G) och zon 21 och 22 vid damm (D). För detta måste en certifierad , självsäker isoleringsförstärkare i (Ex-ia) användas. Vid anslutning till icke -självsäkra kretsar där produktens utförande är i flamskyddad kapsling (Ex-d) uppfylls kraven för explosionsgrupp II i kategori 1/2G och 2D. Den är därför lämplig för användning i farliga områden i zon 0, 1 och 2 för gas (G) och zon 21 och 22 för damm. För direktivet tryckinstrument 2014/68/EU finns ett separat certifikat utfärdat av TÜV SÜD. Godkännande för sjöfartsindustrin finns tillgängligt.

 

Dokumentation
Prospekt
Försäkran om överensstämmelse / white paper