More than sensors+automation
Sökning

JUMO heatTHERM P300 – 3-fas inbyggnadstermostat

Funktioner

  • 3-fas säkerhetstemperaturbegränsare
  • max. växlingskapacitet 30 A, 480 V
  • Varierande elektriska anslutningsmöjligheter
  • Trip-fri-funktion
  • Kapilläravbrotts övervakning 

Kundnytta

Billigare säkerhetsteknik
På grund av den höga omkopplingskapaciteten på 30 A, 480 V, kan stora investeringar i elektronisk säkerhetsteknik, t.ex. kontaktorer utelämnas.

Ökad säkerhet
Tack vare trip-fri funktionen kan man  genom permanent tryck på reset knappen  återställa systemet i ett driftsäkert läge.
Kapilläravbrotts övervakning startar termostaten, vid defekt av anläggningens mätsystemet i ett säkert driftläge.

Flexibel och tidsbesparande idrifttagning
Varierande elektrisk anslutningsmöjligheter t.ex skruvanslutning, plug-in-adapter (PUSH IN) eller flatplugg

Lämplig för stor köksanvändning
Kraven enligt  DIN EN 60730 är uppfyllda.

Användningar

Kontroll och övervakning av termiska processer, t.ex.

  • i storkök
  • med frityrkokare
  • bakugnen
  • i värmepumpar

Beskrivning

Termostater reglerar och övervakar termiska processer. 3-fas JUMO heatTHERM P300 kan byta elektrisk effekt  på upp till 480 volt vid 30 ampere. Här är alla faser samtidigt frånkopplade från elnätet . JUMO heatTHERM P300 är en säkerhetstemperaturbegränsare (STB) och arbetar enligt värmeutvidgnings principen. STB placerar det övervakade systemet i ett säkert driftsläge vid ett fel.