More than sensors+automation
Sökning

Tillbehör

Processanslutningar för termostater (606710)
Processanslutningar för termostater (606710) China RoHS-20

 • Skyddsrör
 • Skruvanslutningar
 • Adapter set för skyddsrör
 • Adapter set för DIN-skena
 • Hållare till frostTHERM-AT
 • Flänsar
 • Väggfäste

Börvärdesrattar och tillbehör för termostater (606715)
Börvärdesrattar och tillbehör för termostater (606715) China RoHS-20

 • Ratt
 • Justerbart stopp
 • Börvärde skala(W1) eller panel(W8)
 • Skruvar

Processanslutning för visartermometer (608730)
Processanslutning för visartermometer (608730) China RoHS-20

 • Temperaturgivare (TF)
 • Processanslutningar (TA)
 • Dykfickor (SH)