More than sensors+automation
Sökning

JUMO MarinTemp - Pt100 / Pt1000 för inskruvning med kopplingshuvud form B - för sjöfarts applikationer

Funktioner

 • För temperaturer från -50 to +400 °C
 • Tillgänglig som 2-tråd eller 4-tråds RTD-sensor
 • Kopplingshuvud form B, BUZ
 • Tillgänglig med mätomvandlare
 • Med sjöfarts typgodkännande från Bureau Veritas

Kundnytta

 • Snabb responstid – avsmalnad spets medför responstider för t0.9 = 14 s (vatten)
 • Förbättrad säkerhet – tack vare framgångsrik testning av Bureau Veritas
 • Flexibel och tidsbesparande startup – med hjälp av standardiserade processanslutningar

Användningar

 • Ballastvattenhantering
 • Vattenreningssystem
 • Generatorer, motorer och kompressorer
 • Uppvärmning och luftkonditionering 
 • För nästan alla applikationer på fartyg

Beskrivning

Inskruvnings RTD-temperaturgivaren MarinTemp för maritima applikationer används vanligtvis för mätning av temperaturer i vätskor och gaser. Den intelligenta konstruktionen av RTD-temperaturgivaren med en fast mätinsats gör det möjligt att mäta temperaturer under normala förhållanden. Kopplingshuvudet (Form B eller BUZ) är användbara upp till en omgivande temperaturer på 100°C. Som standard används en Pt100-temperatursensor enligt DIN EN 60751, klass B i en två-ledarkrets i mätinsatsen. Version med klass A eller AA är också möjliga. Versioner med avsmalnadpets finns tillgängliga för snabbare svarstider. En mätomvandlare kan integreras i kopplingshuvudet om en analog signal önskas.