More than sensors+automation
Sökning

Översikt över termoelement

Thermocouples for DIN EN 14597 Tested Devices and Plants (901006)
Thermocouples for DIN EN 14597 Tested Devices and Plants (901006) China RoHS-20 DIN

 • For heat conducting systems according to DIN 4754
 • For temperatures up to 1500 °C
 • Available as single or double thermocouples
 • For operating media water, oil, or air
 • For tested control and limitation devices

Termoelement för inskruvning med kopplingshuvud form B (901020)
Termoelement för inskruvning med kopplingshuvud form B (901020) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • För temperatur från -200...+800°C
 • Kan levereras med olika termoelement
 • Som enkel eller dubbel termoelement
 • Anslutningshuvud form B, BUZ, BUZH, BBK
 • Tillgänglig med mätomvandlare

Termoelement för inskruvning med kopplingshuvud form J (901030)
Termoelement för inskruvning med kopplingshuvud form J (901030) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • Temperaturer från -200 till +800°C
 • Enkel eller dubbel termoelement
 • Monterad, isolerad eller förbundna med skyddsrör
 • Skyddsklass IP65

Termoelement för inskruvning med anslutningskabel (901050)
Termoelement för inskruvning med anslutningskabel (901050) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • För temperatur från -200...+600°C
 • Kan levereras med olika termoelement
 • Som enkel eller dubbel termoelement
 • Kompensationskabel i silikon eller metallomspunnen

Termoelement för extruder (901090)
Termoelement för extruder (901090) China RoHS-e

 • För temperaturer från -40...+600°C
 • Välj mellan olika termoelement
 • Skyddsrör och mätspets i rostfritt
 • Isolerad uppbyggnad eller med termoelementet i kontakt med mätspets
 • Keramiskt isolerad mätspets
 • För bl.a. plastindustrin

Insticks termoelement med kopplingshuvud form A (901110)
Insticks termoelement med kopplingshuvud form A (901110) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • För temperatur från -200...+1600°C
 • Med skyddsrör i olika material
 • Som enkel eller dubbel termoelement
 • Tillgänglig med mätomvandlare

Insticks-termoelement med kopplingshuvud form B (901120)
Insticks-termoelement med kopplingshuvud form B (901120) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • För temperaturer från -200 till +1600°C
 • Med skyddsrör i olika material
 • Som enkel- och dubbel termoelement
 • Anslutningshuvud form B, BUZ, BUZH eller BBK
 • Tillgänglig med mätomvandlare

Insticks termoelement med kompensationskabel (901150)
Insticks termoelement med kompensationskabel (901150) China RoHS-e

 • För temperaturer från 0...600°C
 • Kan levereras med olika termoelement
 • Skyddsrör i rostfritt
 • Kompensationskabel i silikon eller metallomspunnen
 • Även tillgänglig med kabelutgång 90°

Insticks termoelement med fjädrande bajonettfästning (901190)
Insticks termoelement med fjädrande bajonettfästning (901190) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0...400°C
 • Som enkel eller dubbel termoelement
 • God värmeöverföring tack vare justerbart fjädertryck
 • Välj mellan isolerad konstruktion eller sammanfogad med mätspets
 • Enkel installation utan special verktyg

Termoelement i mantelutförande med anslutningstrådar enl. DIN 43710 och DIN EN 60584 (901210)
Termoelement i mantelutförande med anslutningstrådar enl. DIN 43710 och DIN EN 60584 (901210) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • För temperaturer från -200 till +1200°C
 • Flexibelt hölje med vibrationstålig mätinsats
 • Skyddsrörsdiameter från 1,0mm
 • Kort svarstid
 • Inbyggnadslängd enligt önskemål

Mantel-termoelement med kopplingshuvud Form B enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901210)
Mantel-termoelement med kopplingshuvud Form B enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901210) China RoHS-20

 • För temperaturer från -200 till +1200°C
 • Flexibelt hölje med vibrationstålig mätinsats
 • Skyddsrör diameter som 3,0mm
 • Snabb svarstid
 • Inbyggnadslängd enligt önskemål

Termoelement i mantelutförande med kopplingshuvud form J enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901230)
Termoelement i mantelutförande med kopplingshuvud form J enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901230) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • För temperaturer från -200 till +1200°C
 • Flexibel kabel med vibrationstålig mätinsats
 • Skyddsrörsdiameter från 3,0mm
 • Kort svarstid
 • Inbyggnadslängd enligt önskemål

Mantel termoelement med standardkontakt enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901240)
Mantel termoelement med standardkontakt enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901240) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • För temperaturer från -200 till +1200°C
 • Flexibel mantlad kabel med vibrationstålig mätinsats
 • Skyddsrörsdiameter från 0,5mm
 • Kort svarstid
 • Inbyggnadslängd enligt önskemål

Termoelement i mantelutförande med kabel enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901250)
Termoelement i mantelutförande med kabel enligt DIN 43710 och DIN EN 60584 (901250) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • För temperaturer från -200 till +1200°C
 • Flexibel kabel med vibrationstålig mätinsats
 • Skyddsrörsdiameter från 0,5mm
 • Kort svarstid
 • Inbyggnadslängd enligt önskemål

Temperaturgivare Pt100 / Pt1000 JUMO FOODtemp termoelement för instick i livsmedel (901350)
Temperaturgivare Pt100 / Pt1000 JUMO FOODtemp termoelement för instick i livsmedel (901350) China RoHS-e

 • För temperaturer från -100...+260°C
 • Vattentät
 • God mekanisk hållfasthet
 • För livsmedelsindustrin
 • Flera mätpunkter