More than sensors+automation
Sökning

Termoelement för DIN EN 14597 klassade instrument och anläggningar (901006)

Funktioner

  • För indirekt uppvärmning enligt DIN 4754
  • För temperatur upp till 1500°C
  • Som enkel- eller dubbeltermoelement
  • Kan användas i vatten, olja eller luft
  • För godkända reglulatorer- och gränsvärdesanordningar

Användningar

  • Användningsområden inkluderar värme, olika sorters ugnar, och apparatteknik

Beskrivning

Termoelementen i detta datablad kan användas i samband med temperaturkontroll och begränsande anordningar testade enligt DIN EN 14597 (DIN 3440) i värmeledande system enligt DIN 4754. Termoelement är det självklara valet för att mäta temperaturer i vätskor och gaser. Form B terminal huvuden är lämpliga för omgivningstemperaturer upp till 100 ° C. skyddsrör gjorda av olika material skyddar mätinsatsen mot kemisk påverkan och mekaniska skador. . Lämpligt skyddsrörs material väljs enligt villkoren på plats Mätinsats utrustad med termoelement enligt DIN EN 60584, klass 2 och DIN 43710.

Obs: ändringar av de beskrivna versionerna kräver ett nytt design godkännande!  

Dokumentation
Grunderna
Tillbehör

Andra intressanta/relevanta produkter