More than sensors+automation
Sökning

Bimetall temperaturbrytare (608301)

Funktioner

  • Elektromekanisk kontaktväxling vid fast temperatur
  • Gängor DIN 3852
  • Enkel installation

Kundnytta

Energibesparing
Det krävs ingen extra spänningsmatning för temperaturmätning. Av denna anledning erbjuder kontakttermometern en avgörande fördel.

Tidsbesparing
Vid användande av en bimetall temperaturbrytare behövs ingen hänsyn tas till ev.kapillärrör. Temperaturvakten kan direkt skruvmonteras för att bli en del av processen.

Användningar

För övervakning lokal temperatur, styrning och signalering

  • i kyl- och värmekretsar
  • kompressorer
  • i motorer

Beskrivning

Temperaturförändringen överförs till ett bimetalls membran via kapillärröret.En temperaturvakt växlar när kopplingstemperaturen har uppnåtts (temperaturen justeras i locket).