More than sensors+automation
Sökning

MIDAS S07 MA - tryckgivare för sjöfart (401021)

Funktioner

 • Tryckgivare för mätning av vätskor, gaser, ånga och damm
 • Sjöfarts godkänd enligt DNV/GL
 • Mätområden: +/- 1 till 100bar relativ tryck och 1...25bar absolut tryck
 • Medietemperatur: -40 till 125°C
 • Noggrannhet: 0,2% Fs (linjäritet)
 • Sensorteknik beprövad tusentals gånger
 • Omvänt polaritetsskyddad
 • Ett brett utbud av processanslutningar
 • Finns även med: tryckspiksreduceringsats, olja och fettfritt, förstorat hål i tryckkanal, inverterad signal, testrapport

Kundnytta

 • Ekonomisk och tidsbesparande
  En hög grad av automatisering (digital kompensation och kalibrering av tryckcell) reducerar produktionstiden och tillverkningskostnaderna. Installationen av trycktransmittern kräver lite arbete och den elektriska installationen är enkel.
 • Processäkerhet
  Grunden i nivågivaren är en piezoresistiv tryckcell, som har hög överbelastningsgräns, bra långtidsstabilitet och temperaturtålighet. Varje tryckgivare testas i en helautomatisk mät- och kalibreringsprocess för att säkerställa genomgående hög kvalitet. Maximal säkerhet vid uppstart garanteras av polaritetsskyddet som skyddar nivågivaren mot skador.

Användningar

 • HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering)
 • Kylteknik
 • Kompressorer
 • Motorer
 • Pumpar
 • Separatorer
 • Maskiner och anläggningar

Beskrivning

JUMO MIDAS S07 MA - Tryckgivaren används för tryckmätning i vätskor, gaser, ånga och damm. Både relativt tryck och absoluta tryck med stort antal mätområden. Det uppmätta trycket överförs som en standardsignal. Signalen är linjärt proportionell mot det ökande trycket. Den helsvetsade (utan intern packning) mätsystemet i rostfritt stål gör att tryckgivaren kan användas i nästan alla medier, även när förhållandena är krävande. Konstruktionen ger optimalt skydd mot läckage av processmedia. Givaren använder en kiselsensor som kan hantera extrema överbelastning även vid de lägsta mätområden och kan hantera miljontals tryckcykler. Tryckgivare har ett marint godkännande enligt DNV GL riktlinjer (se certifikat).

Dokumentation
Prospekt