More than sensors+automation
Sökning

Natriumhydroxidlösning (sändare)

CTI-750 - induktiv konduktivitetsmätare / ledningsförmåga / koncentration med temperaturgivare för hygieniska applikationer / CIP anläggningar (202756)
CTI-750 - induktiv konduktivitetsmätare / ledningsförmåga / koncentration med temperaturgivare för hygieniska applikationer / CIP anläggningar (202756) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • Programmering av fyra mätområden
 • Programmering av fyra temperaturkoefficienter
 • Snabb respons av temperatursensorn
 • Salthaltsmätare med koncentration
 • Programmering via knappsatsen eller PC installationsprogram
 • Språk: engelska, tyska, franska, holländska, spanska, polska, svenska, italienska, portugisiska

CTI-500 - induktiv konduktivitetsmätare / ledningsförmåga / koncentration med temperaturgivare (202755)
CTI-500 - induktiv konduktivitetsmätare / ledningsförmåga / koncentration med temperaturgivare (202755) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat DNV-GL

 • Programmerbar upp till fyra mätområden
 • Programmerbar upp till fyra temperaturkoefficienter
 • Snabb temperatursensor
 • Salthaltsmätare med koncentration
 • Programmering via knappsatsen eller PC installationsprogram
 • Språk: engelska, tyska, franska, holländska, spanska, polska, svenska, italienska, portugisiska