More than sensors+automation
Sökning

Accessories

Kablar och kontakter (202990)
Kablar och kontakter (202990) China RoHS-20

  • Koaxialkabel för pH och redox elektroder
  • pH och redox elektroder med temperaturgivare
  • Konduktivitetsgivare för ledningsförmåga med temperaturgivare

Simulator och kalibrerings adaptrar för pH / redox och konduktivitetsmätning (202711)
Simulator och kalibrerings adaptrar för pH / redox och konduktivitetsmätning (202711) China RoHS-20

  • Simulator och kalibreringsinstrument
  • pH, redox och ledningsförmåga

Teknisk buffertlösning / rengörningslösning (202950)
Teknisk buffertlösning / rengörningslösning (202950) China RoHS-e

  • pH-buffertlösning
  • Redox potentiallösning
  • Kalibreringslösning för elektrolytisk konduktivitet
  • Extra elektrolyt (KCl påfyllnad till elektoder)
  • Elektrodrengöring