More than sensors+automation
Sökning

Tillbehör

Impedansomvandlare för pH-elektroder / redox kombinationselektroder (202995)
Impedansomvandlare för pH-elektroder / redox kombinationselektroder (202995) China RoHS-20

 • Monteras direkt på redox / pH elektroder
 • Eftermontering är möjlig
 • Tillåter längre kabellängder
 • Stabiliserar signalen

Kablar och kontakter (202990)
Kablar och kontakter (202990) China RoHS-20

 • Koaxialkabel för pH och redox elektroder
 • pH och redox elektroder med temperaturgivare
 • Konduktivitetsgivare för ledningsförmåga med temperaturgivare

Handinstrument för pH- / redox eller temperatur och konduktivitetsmätning (202710)
Handinstrument för pH- / redox eller temperatur och konduktivitetsmätning (202710) China RoHS-20

 • Min. och max värdet sparas
 • Hold funktion / låsning av mätvärde
 • Justerbar automatisk avstängning
 • Visning av batteriets kondition

Simulator och kalibrerings adaptrar för pH / redox och konduktivitetsmätning (202711)
Simulator och kalibrerings adaptrar för pH / redox och konduktivitetsmätning (202711) China RoHS-20

 • Simulator och kalibreringsinstrument
 • pH, redox och ledningsförmåga

Teknisk buffertlösning / rengörningslösning (202950)
Teknisk buffertlösning / rengörningslösning (202950) China RoHS-e

 • pH-buffertlösning
 • Redox potentiallösning
 • Kalibreringslösning för elektrolytisk konduktivitet
 • Extra elektrolyt (KCl påfyllnad till elektoder)
 • Elektrodrengöring