More than sensors+automation
Sökning

Syregivare

dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610)
dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610) China RoHS-20

 • Syremätning av fritt syre (DO) i vätska
 • 1-punktskalibrering
 • Galvanisk isolering av mätsignalen (DO) och utsignal (mA)
 • Kompensering av temperatur, atmosfärstryck och salthalt

ecoLine O-DO - optisk givare för syremätare (202613)
ecoLine O-DO - optisk givare för syremätare (202613) China RoHS-20

 • För användning med JUMO AQUIS 500 RS,  enl. typblad 202569
 • Låga driftskostnader med ett minimalt underhållsbehov
 • Längre kalibreringsintervaller på grund av annorlunda driftbeteende
 • Hög mätnoggrannhet vid låga koncentrationer
 • Kort svarstid
 • Inget minsta inflöde
 • Säker, digital mätvärdesöverföring