More than sensors+automation
Sökning

dTRANS O2 01 - givare / syremätare för fritt syre (DO) med separat manöverenhet (202610)

Funktioner

  • Syremätning av fritt syre (DO) i vätska
  • 1-punktskalibrering
  • Galvanisk isolering av mätsignalen (DO) och utsignal (mA)
  • Kompensering av temperatur, atmosfärstryck och salthalt

Användningar

  • Kommunala och industriella reningsverk
  • Dricksvatten övervakning
  • Skydd av vattendrag
  • Fisk förvaring / kläckerier
  • Tekniska bearbetningsanläggningar

Beskrivning

JUMO dTRANS O2 01 2-trådsomvandlare tjänar till att mäta fritt syre i vatten lösningar. Det ger en elektriskt isolerad utsignal 4 ... 20mA motsvarande syrehalten. Enheten kan konfigureras via ett setup program Temperaturen i vätskan kan föras vidare som 2-tråds signal 4 ... 20mA mätningarna utförs med en elektrokemisk sond täckt av ett membran.Mikroprocessorkretsen ansluts i två-tråds mätomformare med faktorer som temperatur, lufttryck och salthalt (salthalt). Givaren är utformad som en modul och kan lätt underhållas och bytas ut.

Dokumentation
Prospekt
Tillbehör

Tillbehör Artiklar

Artikelnummer Produktbeskrivning Pris / st
Ersättning-kit av sensor (2st) pris efter förfrågan
Setup-program med adapter for dTRANS O2 01 pris efter förfrågan
Flytande armatur pris efter förfrågan
Insticks-armatur 202850/57-000-0500-86 pris efter förfrågan
202850/57-000-1500-86 pris efter förfrågan
Flödesarmatur vinklat säte 202850/55-964-0000-86 pris efter förfrågan
202850/59-000-0500-86 pris efter förfrågan
Hängande-armatur 202850/59-000-1500-86 pris efter förfrågan
Väderskydd för AQUIS och 202610 an DigiLine hub pris efter förfrågan
Kit för montering på rör pris efter förfrågan
Stödpelare med piedestal bas, arm och kedja pris efter förfrågan
PC-gränssnitt (USB/TTL) med setup-kabel pris efter förfrågan
Artiklar i lager
Filter für Verkaufsartikel-Tabelle

Minska antalet artiklar i listan, genom att filtrera funktioner.

Artikelnummer Produktbeskrivning Pris / st

Grundtyp: Tvåtråds-mätomvandlare för fritt syre (DO), standardutförande

Extra utgång temperatur: Temperaturutgång 4...20mA (extern försörjning)

Mätområde syre: 0..20 mg/l

Kabellängd: 8m

Spänningsförsörjning: DC 19 ... 31 V endast 202610/80 och 202610/81

pris efter förfrågan

Grundtyp: Tvåtråds-mätomvandlare för fritt syre (DO), maxutförande

Extra utgång temperatur: Temperaturutgång 4...20mA (intern försörjning)

Mätområde syre: 0..20 mg/l

Kabellängd: 8m

Spänningsförsörjning: AC 110..240 V +10/-15%,48..63Hz

pris efter förfrågan