More than sensors+automation
Sökning

Search results

15 Sökresultat(s) för aquis touch s.

Advanced Search

Find web pages that have...
all these words
one or more of these words
this exact wording or phrase

Producter

 • JUMO tecLine Br – sensor för brom (202637)

  •     3-elektrodprincip
  •     Enkel kalibrering
  •     Integrerad temperaturkompensation
  •     Beprövad mätmetod
  •     Analog och digitalutförande

 • tecLine Ci - induktiv konduktivitets och temperaturgivare för hygieniska applikationer (202941)

  China RoHS-e

  • Hygienisk sensordesign
  • FDA / livsmedelsgodkänd
  • Olika processanslutningsvarianter
  • En snabb respons och intern temperaturgivare
  • Tätningsfri konstruktion
  • Kombineras med JUMO AQUIS 500 Ci / AQUIS touch S/P

 • tecLine Ci-S - induktiv konduktivitets och temperatur mätcell för standard processapplikationer (202942)

  China RoHS-e

  • Användning i CIP anläggningar
  • FDA / livsmedelsgodkänd
  • Olika processanslutningar tillgängliga
  • Snabb respons med temperatursensor
  • Mäter ledningsförmåga / koncentration
  • Kombineras med JUMO AQUIS 500 Ci / AQUIS touch P/S

 • ecoLine Ci - induktiv konduktivitets och temperaturgivare för vatten applikationer (202943)

  China RoHS-20

  • Underhållsfri konduktivitetsmätare
  • FDA / livsmedelsgodkänd
  • Snabb respons med temperaturgivare
  • Kompakt, beprövad sensor
  • Kombineras med JUMO AQUIS 500 Ci / AQUIS touch P/S

 • ISFET - glasfri pH elektrod (201050)

  China RoHS-20

  • Hög mätnoggrannhet även vid låga temperaturer
  • Elektroden är okänslig för ”torr-spets”
  • Uppfyller 3A kraven

 • AQUIS touch S - flerkanals analysinstument med reglering och dataloggning (202581)

  UL / CRUUS China RoHS-e

  • Upp till fyra ingångar med direktanslutning av sensorer för vätskeanalys
  • Upp till 21 extra mätsignaler kan anslutas direkt eller via gränssnittet
  • USB, Modbus, PROFIBUS-DP, Ethernet och webserver
  • Ethernetfunktioner: webbserver, larm via e-post, inställning via PC, läsning av inspelade mätdata
  • Lysande TFT-färggrafikskärm med 5,5 "skärmstorlek, 320 × 240 pixlar och 256 färger
  • Intuitiv drift via pekskärmen
  • Väggmonterad kapsling (skyddsklass IP67) med generöst anslutningsutrymme

 • AQUIS touch P - flerkanals analysinstument för vätskeanalys med reglering och bildskärmskrivare (202580)

  UL / CRUUS PROFINET PROFIBUS China RoHS-e

  • Upp till två ingångar med direktanslutning av sensorer för vätskeanalys
  • Direktanslutning av: pH-elektrod, redox-elektrod och ledningsförmåga
  • pH mätare, redox-mätare och konduktivitetsmätare
  • Upp till 21 extra mätsignaler kan anslutas direkt eller via gränssnitt
  • USB, Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet och webserver
  • 3,5 TFT färgskärm med touchfunktion
  • Två pulsingångar
  • Matematik och logikfunktioner
  • Mätvärdesloggning
  • Programmering via skärmen eller PC setup program

 • ecoLine O-DO - optisk givare för syremätare (202613)

  China RoHS-20

  • För användning med JUMO AQUIS 500 RS,  enl. typblad 202569
  • Låga driftskostnader med ett minimalt underhållsbehov
  • Längre kalibreringsintervaller på grund av annorlunda driftbeteende
  • Hög mätnoggrannhet vid låga koncentrationer
  • Kort svarstid
  • Inget minsta inflöde
  • Säker, digital mätvärdesöverföring

 • ecoLine NTU - optisk sensor för turbiditet (202670)

  China RoHS-e

  • Principen bygger på 90° ljus enl. DIN EN ISO 7027
  • Säker, digital mätvärdes överföring
  • Turbiditetsmätare upp till 4000 NTU
  • Robust konstruktion, enkel hantering, enkel installation
  • Sensorn är kalibrerad vid leverans
  • Kalibrering och sensordata sparas i sensorelektroniken
  • Låg driftskostnad, lång livslängd
  • Inga reservdelar nödvändiga
  • Kombineras med JUMO AQUIS 500 RS, Typblad 202569

 • Mobil åtkomst till JUMO enheter - JUMO Device App

  • App för Android och iOS system
  • Mobil tillgång till JUMO enheter
  • Visning av aktuella processvärden
  • Hämtning av händelse och larmlistor
  • Scan funktion för enhetssökning
  • Direkt inmatning av IP-adressen eller DNS-namn

 • digiLine Ci ST10 – Konduktivitetmätare med separat mätomvandlare (202760)

  • Buss kompatibel JUMO digiLine eller IO-Link gränssnitt
  • JUMO digiLine-gränssnitt bakåt kompatibelt med Modbus RTU
  • Kalibrering på sändaren eller med en dator i laboratoriet möjligt (relativ cellkonstant, temperaturkoefficient)
  • Lagring av kalibreringsdata och kalibreringsloggbok i JUMO digiLine-elektroniken
  • Digitalt parametreringsgränssnitt (JUMO DSM)
  • Inklusive monteringsplatta
  • Koncentrationsmätning integrerad
         

 • digiLine Ci HT10 – Digital, induktiv konduktivitetsmätare med mätomvandlare (202761)

  • Buss kompatibel JUMO digiLine eller IO-Link gränssnitt
  • JUMO digiLine-gränssnitt bakåtkompatibelt med Modbus RTU
  • Kalibrering på sändaren eller med en dator i laboratoriet möjligt (relativ cellkonstant, temperaturkoefficient)
  • Lagring av kalibreringsdata och kalibreringsloggbok i JUMO digiLine-elektroniken
  • Digitalt parametreringsgränssnitt (JUMO DSM)
  • Koncentrationsmätning integrerad
  • Stort utbud av sensormaterial och processanslutning

         

 • digiLine CR ST10 – Digital, konduktiv konduktivitetsmätare med mätomvandlare (202762)

  • Buss kompatibel JUMO digiLine eller IO-Link gränssnitt
  • JUMO digiLine-gränssnitt bakåtkompatibelt med Modbus RTU
  • Integrerad temperaturkompensation (automatiskt med Pt100, Pt1000 eller manuell värdespecifikation)
  • Kalibrering på sändaren eller med en dator i laboratoriet möjligt (relativ cellkonstant, temperaturkoefficient)
  • Lagring av kalibreringsdata och kalibreringsloggbok i JUMO digiLine-elektroniken
  • Listning av extrema processvärden (slavpekarefunktion, antal och varaktighet av gränsvärdesövergångar)
  • Digitalt parametreringsgränssnitt (JUMO DSM)


Press