More than sensors+automation
Sökning

Tillverkning av flytkroppar

Mått

  • Väggtjocklek: 0,15-1,25 mm
  • Diameter: 25-200 mm
  • Former: sfäriska, cylinderformade, ovala och linsflytkroppar

Specialfunktioner

  • Laser- och mikroplasmasvetsning
  • Laseretikettering
  • Läck- och trycktest
  • Betning, elektropolering, passivering
  • Konsultation och design
  • Flytkroppsdesign enligt finita elementmetoden

Kontakt