More than sensors+automation
Sökning

DKD-kalibreringsservice – in-house eller på plats

Precision är mycket viktigt!

Vårt utbud av tjänster

 • Certifierat enligt DIN EN ISO/IEC 17025
 • Laboratoriekod DKD-K09501
 • Kalibreringsområde: –80 … +1100 °C
 • Kalibrering av tredjepartsprodukter
 • Seriekalibrering av platinaresistanstermometrar
 • Kalibrering på plats av uppmätta temperaturvärden
 • Spårbara mätresultatat certifieras i ett kalibreringscertifikat enligt EN 10204
   

Dina förmåner

 • Kort stilleståndstid för maskinen
 • Installationsförhållandena på plats
 • Hela mätutrustningen är en del av kalibreringsprocessen
 • Justering, reparation eller byte av enskilda komponenter ingår om mätresultaten för JUMO-enheter/-moduler är felaktiga
   

Kontaktperson

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Telefon: +46 42 38 62 80
Fax: +46 42 38 62 81
Email: info.se@jumo.net