Image alt text 1

Image description 1

Image alt text 2

Image description 2

Fallstudie- Terbeke

Processoptimering inom livsmedelsindustrin

I Nederländerna äter man i genomsnitt 15-20 gram processat kött varje dag. Omsättningen är cirka 1,3 miljarder euro per år, enligt den nederländska köttindustriföreningen. De flesta köttprodukterna produceras främst för den inhemska marknaden och de närliggande medlemsländerna inom EU. Ett undantag från detta är köttprodukter på burk som säljs från Nederländerna över hela världen.

Lösningsmetod

För att köttprodukterna ska förbli färska och kunna bevaras för konsumtion bearbetas och förpackas de under särskilda förhållanden. Tillverkaren Terbeke Offerman från Borculo vet precis vad detta handlar om.


Partnerskap

Terbeke Offerman är en producent och förpackare av bearbetat kött för Beneluxländerna, Storbritannien och Tyskland med olika produktionsanläggningar i Belgien och Nederländerna (Borculo). Företaget har idag 100 anställda.
Förutom processat kött är företaget marknadsledande inom färsk lasagne i många europeiska länder. Terbeke Offerman levererar även kyckling, kokt skinka, patéer och pizzor. För processoptimering för en av produktionslinjerna använde Terbeke Offerman automationsteknik från JUMO.


Snyggt förpackad för hemmet 

Att ta med sig förpackade köttprodukter hem från snabbköpet har blivit det normala i världen nuförtiden. Innan produkten hamnar på hyllorna har en lång process redan genomförts. Alltid med konsumenten i åtanke, för att han/hon alltid ska kunna njuta av sin favoritköttprodukt. När det gäller färska köttprodukter börjar detta till exempel redan med maträtten. Beroende på vilken typ av köttprodukt det rör sig om, kan man välja mellan olika storlekar, färger och om det finns en upphöjning i skålen som gör det lätt att ta bort köttskivor. Precis som användningen av mellanliggande ark och sättet att placera skivorna så att de är lätta att plocka bort.

Terbeke Offerman producent och förpackare av högklassiga köttprodukter

Projektets resultat

Autoklav för ångkokning

Terbeke Offerman har för närvarande fyra autoklaver för konservering av köttprodukter på burk, t.ex. Frankfurterkorv. En autoklav är en kittel där burken med innehåll steriliseras med hjälp av tryck och ånga (temperatur). Detta innebär att inte bara bakterierna dödas utan även de sporer som bakterierna producerar. Autoklaverna styrs av JUMO. Terbeke Offerman anlitade JUMO för att uppdatera dessa till PLC-processstyrningsteknik.


Processautomatisering med JUMO mTRON T

I denna tillämpning ersattes de befintliga DICON 1001-programstyrenheterna från JUMO med JUMO mTRON T för fyra autoklaver. Automatiseringssystemet är utrustat med PLC-teknik och innehåller en CPU, fyra styrmoduler, två analoga moduler och ett HMI med pekskärm. CPU:n (centralprocessor) innehåller programfunktionen, funktionsprogrammet (PLC) för applikationen hos Terbeke Offerman och hanterar processvärdena för hela systemet. Två av de fyra PID-regulatorerna används i styrmodulen. PID-regleringen säkerställer att den önskade temperaturen och det önskade trycket i autoklaven uppnås och bibehålls mycket snabbt och exakt under hela ångkokningsprocessen. HMI (Human Machine Interface) på JUMO mTRON T visar de oberoende programdrivrutinerna för temperatur- och tryckmätning i de fyra autoklaverna. Som SCADA-system används SVS3000 som gränssnitt för visualisering av processkontrollen och registrering av matlagningssatser.


För Terbeke Offerman har processoptimeringen med JUMO resulterat i en tydlig överblick
över processen.

Projektets resultat

För Terbeke Offerman har processoptimeringen med JUMO resulterat i en tydlig processvisning med programdata och programkurvor. Programkurvorna kan också startas oberoende av varandra på HMI. Alla data, händelser och larm registreras i SVS3000.