pH value measurement

pH-värde övervakning

The measurement of the pH value plays an important role in the CIP process. This is because only neutralized water can be channeled into the drains. The pH value must therefore be measured and the water neutralized if required.

Rekommenderad lösning för pH-mätning

Garanterad neutraliserad

Våra lösningar för pH mätning

För övervakning av pH-värdet används JUMO tecLine HY pH (kombinationselektroder). Vid behov används JUMO AQUIS 500 pH, JUMO dTRANS pH 02 eller om flera kanaler behövs JUMO AQUIS touch S som omvandlare och regulator. Den sistnämnda kan också hantera andra signaler och erbjuder loggningsmöjligheter samt digitala gränssnitt. Detta innebär att vattenreningen kan automatiseras.

Våra lösningar för pH mätning

För övervakning av pH-värdet används JUMO tecLine HY pH (kombinationselektroder). Vid behov används JUMO AQUIS 500 pH, JUMO dTRANS pH 02 eller om flera kanaler behövs JUMO AQUIS touch S som omvandlare och regulator. Den sistnämnda kan också hantera andra signaler och erbjuder loggningsmöjligheter samt digitala gränssnitt. Detta innebär att vattenreningen kan automatiseras.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77