Nivåmätning

Nivåmätning

Både en differenstryckgivare eller två tryckgivare kan användas för nivåmätning i jäsnings- och lagringstankar. En trådlös tryckgivare erbjuder andra fördelar, till exempel kan enheten monteras på toppen av tanken och inget separat kablage behövs.

Rekommenderad lösning för nivåmätning

Konstant kontroll av påfyllningsnivån

Vår lösning för nivåmätning

För att säkerställa att du alltid har kontroll på påfyllningsnivån i jäsnings- och lagringstanken kan tanknivån mätas med JUMO DELOS SI. Denna precisions tryckgivare har en kontaktfunktion och en användbar display. JUMO Wtrans P tryckgivare med trådlös signalöverföring till JUMO Wtrans- mottagaren kan till exempel användas på tankar för en tillfällig mätning och på så vis undvika en kostsam kabeldragning.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77