Låt oss prata!

HYDROGEN ONLINE CONFERENCE 2021

Den 8 oktober 2021 kommer vi att delta i världens största digitala evenemang inom väte. Ska du också delta i HYDROGEN ONLINE CONFERENCE? Vi skulle vara glada att få träffa dig där, åtminstone virtuellt, och inleda ett samtal.

Ta reda på mer!

Träffa oss på HOC, världens största digitala evenemang inom vätgas!

Från 80 till 300 på 30 år

Stora mängder av ren energi

Den praktiska användningen av väte har prövats och testats i många år - från raketframdrivning till vätedrivna bränsleceller i tåg, bussar och personbilar. Den överlägset största förbrukningen av väte hittas fortfarande som råmaterial för den kemiska och petrokemiska industrin. Över hela världen användes ungefär 80 miljoner ton vätgas under 2019. På grund av dess framtida användning som en ren energibärare för energi spås väteförbrukningen nå 300 miljoner ton per år 2050.

Väte är det enklaste kemiska elementet med hög tillgänglighet.

Principen för vätgasproduktion

Power to Gas

Grön vätgas för ren transport och värme

Grön vätgas produceras med grön kraft från förnybara energikällor i elektrolysörer. Energin används för att dela vatten (H2O) i dess komponenter väte (H2) och syre (O2). Väte kan sedan lagras på olika sätt och användas i olika tillämpningar. Med hjälp av bränsleceller kan lastbilar eller fartyg drivas koldioxidfritt. Bränsleceller kan också användas för att driva små kombinerade värme- och kraftverk för att ge kraft och värme i bostadshus. Väte kan också tillsättas till det befintliga naturgasnätet, där den sedan lagras, transporteras och senare bränns t.e.x. i en industriugn. Med användning av koldioxid från luften eller avgaserna kan väte också syntetiseras till metan (naturgas) eller e-bränslen (bensin), vilket gör att fossila bränslen kan bytas ut även i applikationer som är svåra att använda elektriskt eller med väte.

Lämpliga produkter för elektrolysörer

JUMO dTRANS p20 Tryckgivare med SIL/PL
  • Noggrann tryckmätning
  • Upp till SIL 2
  • Valfritt med EX ia
Ex version
JUMO tecLine CR Konduktivitetssensor med två elektroder
  • Mätområde 0,05 μs / cm till 1 ms / cm
  • Drifttemperatur upp till 135°C (möjligt upp till 200°C)
  • Stort urval av processanslutningar
JUMO RTD temperaturgivare och termoelement i olika versioner
  • Certifierad SIL mätningskedja
  • Upp till 40 olika temperaturgivare
  • Korta svarstider

På den säkra sidan med JUMO

Många sofistikerade system utvecklas för den rena energivärlden runt väte. Dessa sträcker sig från elektrolysörer, lagrings- och transportsystem till bränsleceller och syntesanläggningar. Alla dessa system har en sak gemensamt: För att de ska kunna drivas säkert och stabilt måste moderna sensorer övervaka och mäta tryck, temperatur, nivå och konduktivitet. JUMO har över 70 års erfarenhet inom detta område som vi gärna delar med dig.

Jag är intresserad av mer information

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.

Boka ett möte

Vårt säljteam

Telefon:

+4642386277 Boka ett möte