Kammarugn

Det är omöjligt att föreställa sig industri utan kammarugnar. De är praktiskt taget oförstörbara och man kan lita på att hålla temperaturen på en enhetlig och reproducerbar nivå. JUMO-tekniken används för att säkerställa höga nivåer av temperaturnoggrannhet och säkerhet. Vi tar också hand om SAT- och TUS-tester i enlighet med kraven i AMS2750- och CQI-9-standarderna.

Våra komponenter för kammarugn

Komplett sensor- och automatiseringsteknik från en enda källa

Vår lösning för din kammarugn

JJUMO erbjuder hela utrustningen som behövs för att konstruera en kammarugn - från temperaturgivare såväl som styr- och automatiseringsprocesserna till säkerhetstekniken. Vi tar också hänsyn till SAT- och TUS-tester. Här uppfylls noggrannhetskraven för AMS2750 och CQI-9. Utrusta din kammarugn för de mest varierade applikationerna med pålitliga och flexibla lösningar från JUMO.

Vår lösning för din kammarugn

JJUMO erbjuder hela utrustningen som behövs för att konstruera en kammarugn - från temperaturgivare såväl som styr- och automatiseringsprocesserna till säkerhetstekniken. Vi tar också hänsyn till SAT- och TUS-tester. Här uppfylls noggrannhetskraven för AMS2750 och CQI-9. Utrusta din kammarugn för de mest varierade applikationerna med pålitliga och flexibla lösningar från JUMO.

Din kontakt


Branschchef inom industriugnar

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77