Applikationer

Aktuella händelser för din bransch

Vi håller regelbundet webbseminarier och seminarier, organiserar workshops och branschdagar. Dessa hanterar aktuella ämnen och utmaningar i respektive bransch och ger möjlighet att utbyta idéer med kollegor. Vi bjuder in dig till följande evenemang!