Hjulaxel framdrivning

Kraftöverföringen från motorn sker via hjulaxeldrivningen. Den enorma belastningen på lager o tandhjulen genererar värme men blir hanterbar tack vare oljesmörjningen.
Här gäller det att ha pålitlig och kontinuerlig temperaturövervakning för att erhålla maximal livslängd och säkerhet för kraftöverföringen.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

Översikt järnvägsteknik

Stor belastning, stor utmaning

Vibrationsmotstånd för ökad säkerhet

Temperaturen hos lagren i chassit mätes under extrema förhållanden. Eftersom temperaturen är det avgörande måttet är det också direkt relevant för tågets säkerhet. Det är därför JUMO har utvecklat en RTD-temperaturgivare som tål de höga spänningarna i hjulsatsöverföringen och ger pålitliga mätningar.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77