Luftkonditioneringssystem

Moderna luftkonditioneringssystem är ansvariga för att generera både varma och kalla temperaturer i passagerarutrymmet. Luftuppvärmning, varmvattenuppvärmning och konvektionsuppvärmning används ofta för att underlätta luftkonditioneringssystemet. Som ett resultat är övervakningen av tryck och temperatur särskilt viktig.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Översikt järnvägsteknik

Tack vare JUMOs mätteknik får du en trevlig atmosfär när du reser

Våra lösningar för luftkonditioneringsteknik i tåg

JUMOs produkter har länge använts i värme- och luftkonditioneringsteknik. Inom järnvägstekniken är permanenta vibrationer och stötar som genereras av rörelsen den största utmaningen för mät- och styrteknik. JUMO har utvecklat temperatur- och tryckgivare just för denna applikation. Det faktum att de uppfyller de höga kraven på järnvägsteknik framgår av tillämpliga godkännanden.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77