Tryckövervakning

Tryckövervakning

För att säkerställa en optimal drift av luftkonditioneringssystemet i tåget måste trycket i systemet övervakas permanent. På grund av den permanenta rörelsen och den resulterande vibrationen måste tryckmättekniken uppfylla de högsta kraven.

Våra komponenter

Bra tryck för en bra miljö

Vår tryckövervakning i tågens luftkonditioneringssystem

Särskilt vibrationsbeständiga anordningar krävs för tillförlitlig tryckmätning i krävande miljöer. Det är därför vi har utvecklat en omvandlare för användning inom järnvägsteknik som uppfyller kraven i denna industri i form av JUMO MIDAS S19 R.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77