Vattentankar

Moderna järnvägsfordon har olika tankar för släckning av vatten, servicevatten och avloppsvatten. Temperaturen på dessa övervakas så att vattnet inte fryser på grund av kalla utomhusförhållanden. Tryckgivare övervakar också de lufttäta toalettanläggningarna.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

Översikt järnvägsteknik

Vatten ombord

Säker vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten

För att säkerställa en säker leverans av service- och släckningsvatten samt omhändertagande av avloppsvatten är vattentankarna skyddade mot frost med hjälp av termostater. Påfyllningsnivån övervakas också med hjälp av differenstrycksmätning. Dessutom används tryckgivare i de lufttäta toalettanläggningarna.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77