Värmesystem ombord på ett fartyg

Kontroll och inspelning

En central enhet används för fullständig övervakning, reglering och styrning av luftkonditioneringssystemet: Det modulära mät-, styr- och automationssystemet JUMO mTRON T registrerar och visualiserar all processdata.

Vår lösning för reglering och registrering

Allt under kontroll med JUMO mTRON T

Mätning, reglering och registrering- allt i ett system

Det omfattande mät-, kontroll- och automatiseringssystemet tar över den fullständiga kontrollen av värme- och luftkonditioneringssystemet och registrerar alla (verifierbara) värden tack vare registreringsfunktionen. En fullständig visualisering av systemet är också möjlig.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847