Värmeväxlare

Lastrummen på fartyg värms eller kyls av värmeväxlare. Värme överförs från ett flytande eller gasformigt medium till ett annat. I vissa fall återvinns också värme- och avgaser från motorerna. Temperatur- och trycksensorer från JUMO kontrolerarl och övervakar denna process.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Mät- och reglerteknik för värmeväxlaren

Vår lösning för uppvärmnings- och kylsystem

JUMO utrustar din värmeväxlare optimalt med högkvalitativ mät- och kontrollteknik för temperatur och tryck. För applikationer inom sjöfartsindustrin har alla komponenter certifierats av Bureau Veritas eller DNV GL. Den fullständiga lösningen innefattar också applikationsvisualisering och registrering av processdata.

Vår lösning för uppvärmnings- och kylsystem

JUMO utrustar din värmeväxlare optimalt med högkvalitativ mät- och kontrollteknik för temperatur och tryck. För applikationer inom sjöfartsindustrin har alla komponenter certifierats av Bureau Veritas eller DNV GL. Den fullständiga lösningen innefattar också applikationsvisualisering och registrering av processdata.