Värmeväxlare

Lastrummen på fartyg värms eller kyls av värmeväxlare. Värme överförs från ett flytande eller gasformigt medium till ett annat. I vissa fall återvinns också värme- och avgaser från motorerna. Temperatur- och trycksensorer från JUMO kontrollerar och övervakar denna process.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Mät- och reglerteknik för värmeväxlaren

Vår lösning för uppvärmnings- och kylsystem

JUMO utrustar din värmeväxlare optimalt med högkvalitativ mät- och kontrollteknik för temperatur och tryck. För applikationer inom sjöfartsindustrin har alla komponenter certifierats av Bureau Veritas eller DNV GL. Den fullständiga lösningen innefattar också applikationsvisualisering och registrering av processdata.