Värmesystem ombord på ett fartyg

Kontroll och inspelning

För att värme- och kylsystemen ombord ska fungera på ett tillförlitligt och effektivt sätt krävs ett välutvecklat styrsystem för att reglera temperatur och tryck optimalt. JUMO:s lösning erbjuder även fullständig visualisering av anläggningen och viktiga värden samt en registreringsfunktion.

Vår lösning för övervakning och registrering

Optimal kontroll av värme- och kylsystemet

Reglering, visualisering och registrering i en enhet

JUMO DICON touch är en process- och programstyrning med två eller fyra kanaler för styrning av värmeväxlaren eller hela värme- och kylsystemet i fartyget. Regulatorn är godkänd för sjöfart och har dessutom en integrerad papperslös registrare som visualiserar processen och registrerar processdata.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847