Värmesystem ombord på ett fartyg

Kontroll och inspelning

För tillförlitlig och effektiv drift av värme- och kylsystemen ombord krävs ett sofistikerat styrsystem för att optimalt reglera temperatur och tryck. JUMOs lösning erbjuder också fullständig visualisering av anläggningen och viktiga värden, samt en inspelningsfunktion.

Our solution for controlling and recording

Optimal kontroll av värme- och kylsystemet

Reglering, visualisering och registrering i en enhet

JUMO DICON touch är en två- eller fyrkanalig process- och programregulator för styrning av värmeväxlaren eller hela värme- och kylsystemet i fartyget. Den har nödvändigt godkännande för frakt och tillhandahåller också en integrerad papperslös inspelare som visualiserar processen och registrerar processdata.

Your contact


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847